Aquí es crea un servido Jabber / XMPP.
Per Android, recomano l'aplicació Conversations.

A Jabber / XMPP server will be created here.
The recommended Android app is Conversations.

xmpp.net score